Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำขนมทองม้วนแบบ 1 หัว 2 หัว, 3 หัว และเครื่องทำขนมทองม้วนแบบทองเหลือง เครื่องปิ้งแผ่นสาหร่าย

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำขนมทองม้วนแบบ 1 หัว 2 หัว, 3 หัว และเครื่องทำขนมทองม้วนแบบทองเหลือง เครื่องปิ้งแผ่นสาหร่าย ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำขนมทองม้วนแบบ 1 หัว 2 หัว, 3 หัว และเครื่องทำขนมทองม้วนแบบทองเหลือง เครื่องปิ้งแผ่นสาหร่าย แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำขนมทองม้วนแบบ 1 หัว 2 หัว, 3 หัว และเครื่องทำขนมทองม้วนแบบทองเหลือง เครื่องปิ้งแผ่นสาหร่าย

วิธีการชำระเงิน

 เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ โทร. 089-7440343
หรือส่ง E-mail แนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลของท่าน
มาที่
suban.panawong@gmail.com
 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาแม่ริม  บัญชีออมทรัพย์

 เลขที่  515-028853-5

ชื่อบัญชี นางสุวรรณา  ปาณะวงศ์

 

1. ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
2. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารใดก็ได้ 

ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำขนมทองม้วนแบบ 1 หัว 2 หัว, 3 หัว และเครื่องทำขนมทองม้วนแบบทองเหลือง เครื่องปิ้งแผ่นสาหร่าย